Predavanja u julu i septembru po novom programu

OSNOVNI NIVO Su Jok terapije 16 časova po novom rasporedu

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima 

Čačak: 1. ciklus 28 i 29 jul 

Čačak: 1. ciklus  01 i 02 septembar