VAZNO OBAVEŠTENJE

U martu 2018 g. donet je novi PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)Službeni glasnik RS, broj 16/2018 od 05/03/2018

 Su Jok terapija je u grupi  Akupunktura i srodne tehnike (beziglene stimulacije tačaka, zona I meridijana)

Edukacija je nemenjena svim zainteresovanim polaznicima, kako zdravstvenim radnicima tako i onima koji nemaju medicinsko obrazovanje u skladu sa programom kontinuiranog obrazovanja Su Jok terapije u BSJTC po progaramu ISA

Po završetku Osnovnog nivoa Su Jok terapije ( 40 časova ) , polaznik moze da produzi edukaciju u oblasti Su Jok terapije na Sredjem nivou ( 100 časova) i na Višem nivou ( 70 časova)

NOVO: Edukacija Su Jok terapije je organizovana po novoima i to:

OSNOVNI NIVO

40 časova

SREDNJI NIVO

100 časova

VIŠI NIVO

70 časova

 

OSNOVNI NIVO Su Jok terapije

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima 16 časova

Ciklus 2. Terapija u skladu sa tokom energije                                         12 časova

Ciklus 3. Zonalna Su Jok Ki terapija                                                         12 časova

 

SREDNNJI NOVO Su Jok terapije

Ciklus 1 – 4: Teorija 6Ki             50 časova  

Ciklus 4 – 8: Teorija 6Ki              50 časova

 

VIŠI NOVO Su Jok terapije

Ciklus 1. Dijamantski energetski sistem                                                   24 časa

Ciklus 2. Troizvornosna teorija                                                                 24 časa

Ciklus 3. Onuri terapiske metode i Twist terapija                                   22 časa

 

Mentor: Prof. Vera Djordjević MD (MA)

Rukovodilac: Prof. Vera Djordjevič MD (MA)

 

Posle ukupnog fonda (210), polaznik koji ispunjava uslove moze da podnese zahtev Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije za dobijanje dozvole za rad ( postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine)

DOBRODOŠLI STE!