Marija Bralović

Mara Marija Bralović

Predsednik Balkan Su Jok Association

 

 

I Su Jok kvalifikacije stečene u:

A. Onnuri College, Almaty, Kazakstan:

- Međunarodni licencirani predavač Su Jok terapije,

B. International Su Jok Association, Moskva, Rusija:

- Su Jok terapeut - Silver qualification level

- Twist terapeut - Silver qualification level

- Terapeut metodom Triorigin Smile meditation - Silver qualification level

- Su Jok Ki terapeut - Silver qualification level

II Ostale kvalifikacije:

- Diplomirani ekonomista

- Svršeni PR menadžer u Poslovnoj školi kod prof. Predrag Vujović

- Svršeni polaznik Poslovne škole za marketing kod prof. Dušana Kovačević

- Fizioterapeutski tehničar

- Wingwave kouč kod „International Association of Coaching“, Nemačka

III Jedan je od osnivača u Udruženjima ili Organizacijama u Srbiji i svetu:

- EUROTCM (European Register Organizations Ttraditional Chinese Medicine) sa sedištem u Brislu.

- WFCMS (World Federation Chinese Medicine Societes) sa sedištem u Pekingu.

- "Balkan Su Jok Association" sa sedištem u Stančićima, Čačak, Srbija.

- "Zdravlje i Radost" sa sedištem u Beogradu.

- "Svitanje" sa sesdištem u Beogradu.

- "Quantess" sa sedištem u Beogradu.

- UZAPUZ (Udruženje za alternativne pristupe unapređenju zdravlja) sa sedištem u Beogradu.

- Sekcije za Tradicionalnu medicinu pri Udruženju za Javno zdravlje Srbije sa sedištem u Beogradu.

IV Međunarodne funkcije i učestvovanje u radu:

- EUROTCM - član sekcije PRO (Proffessional Organisations)

- Međunarodni kongresi alteranativne medicine: Beč, Brisel, Prag, Berlin, Sofija, Peking.