Vera Đorđević

Vera Prof. Vera Đorđević, MD (MA)

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Centar je osnovan u septembru 1993. kao Edukativni centara za SU JOK TERAPIJU za Balkan, a registrovan je u Jugoslaviji kod Privrednog suda u Kraljevu.

 

I Kvalifikacije Su Jok stečene u:

A - International Su Jok Acupuncture Association, Moskva

B - International Su Jok Association, Moskva, Rusija:

- Su Jok terapeut - Master kvalifikacionog nivoa - lecturer

- Twist terapeut - Golden kvalifikacionog nivoa - lecturer

- Terapeut metodom Triorigin Smile meditation - Golden qualification level - lecturer

- Su Jok Ki - Golden qualification level - lecturer

II Aktivnosti u svojstvu Certifikovanog Međunarodnog predavača obavlja:

1. Uz posedovanje trajne licence predavača za Su Jok terapiju, u regiji Balkana i zemljama EU čije su asociacije članovi EUROTCM tj. u oblasti definisanoj dokumentom o suvlasništvu u sveukupnoj intelektualnoj svojini, izdatom od strane autora Su Jok terapije prof. Park Jae Woo-a

2. U Indiji -Visiting Professor on SU JOK ACADEMY OF INDIA, Madras

3. U Kazakstanu -Visiting Professor on ONNURI COLLEGE OF KAZAKSTAN, Almaty.

Boraveći u Americi, u cilju upoznavanja javnosti sa Su Jok Terapijom, održala je Basic Su Jok seminare i na:

1. Swidish Institut (Njujork) i

2. Pacific Institute for Natural Medicine (San Francisco)

III Ostale Kvalifikacije:

- Doktor medicine (Medicine Alternative) M.D. (M.A.) stečena na The Open International University for Complementary Medicine u Colombu gde diplomira 1989. god. Nakon diplomiranja, kontinuirano se obrazuje i u praksi primenjuje veštine iz: tradicionalne kineske medicine, masaže, hiropraktike, iridologije, homeopatije, radiestezije, bioenergije...

IV Međunarodni certifikati:

- International Diploma in Manipulative Medical Science, D. M. Sc, Taipei, Taiwan

- International Diploma in Iridological Science, D. I. Sc, Colombo

- Scandinavian International Certificate in Acupuncture

- Diploma of the International Djuna Academy of Alternative Sciences (Medicine), USSR

- Professor of Medicine (Medicine Alternative), USSR

- Wingwave kouč „International Association of Coaching“, Nemačka

V Međunarodno članstvo:

- Member of the Acupuncture Association of Australia, New Zeland and Asia

- Member of Scandinavian Acupuncture Foundation

- Member of International Acupuncture Science Institut Republic Korea

- Member of the Acupuncture Foundation of Sri Lanka

- Honorary overseas member on a recommendation of Medicina Alternativa (International)

- Member of Homoeopathic Foundation, M.F.Hom

- Fellowship of International Magneto therapy Association, F.I.M.A.

- Member of the International Laser therapy Association

- Member of International SU JOK ACUPUNCTURE ASSOCIATION, Korea

- Member Organizing Committee of International Su Jok Acupuncture Association 

- Professor SU JOK ACUPUNCTURE

- Honorary member Academy of Science West Australia

- Member Acupuncture Academy of West Australia, Pert

VI Nosilac je priznanja:

 -Royal Order of merit for excellence work to faster the ideals of the healing arts, Moscow

- Knight of Assyrian Order

- Assyrian World Order of Goddess Bau for Preservation of Earth and Universe, Moscow

- Medallion for the best Research in Homoeopathy, Multan PAKISTAN

VII Aktivnosti na međunarodnoj sceni:

- od 2001. učlanila Balkan Su Jok u EUROTCM (European register of organization TCM) sa

- od 2003. učesnik osnivač WFCMS (World Federation Chineze Medicine Societes) sa

- od 2003. Member of Council u WFCMS, sa mandatom 4 godine

- od 2004. Potpredsednik odeljenja za obrazovanje ECO EUROTCM

- od 2006. do 2008 Predsednik EUROTCM

VIII Međunarodni Kongresi:

Posle 1989. godine učestvovala je sa referatima iz Alternativne Medicine i TCM u: Atini, Grčka; Amsterdam, Holandija; Havana, Kuba; Pert, Australia; Bombay, India; Malaga, Španija; Moskva, USSR; Kolombo, Šri Lanka; Krakow, Poljska.

Posle 1997. godine učestvovala je sa referatima iz Su Jok terapije u: Njujorku, USA; Beču, Austria (2 puta) Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija.

Posle 2008. godine postala je član Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu.

U 2010. godine u novembru i decembru, bila je u Beogradu predavač Akreditovanog programa za kontinuirano obrazovanje zdravstvenih radnika iz oblasti Tradicionalne medicine. Jedan je od osnivača u Udruženjima ili Organizacijama u Srbiji i svetu:

- EUROTCM (European Register Organizations Ttraditional Chinese Medicine) sa sedištem u Briselu.

- WFCMS (World Federation Chinese Medicine Societes) sa sedištem u Pekingu.

- "Balkan Su Jok Association" sa sedištem u Stančićima, Čačak, Srbija

- "Zdravlje i Radost" sa sedištem u Beogradu

- "Svitanje" sa sedištem u Beogradu

- "Quantess" sa sedištem u Beogradu

- UZAPUZ (Udruženje za alternativne pristupe unapređenju zdravlja) sa sedištem u Beogradu

- Sekcije za Tradicionalnu medicinu pri Udruženju za Javno zdravlje Srbije sa sedištem u Beogradu