Izdavaštvo

                       Su Jok za sve                                   Sam svoj Su Đok doktor                            Su Đok semenoterapija

         Su Jok za sve               Sam svoj Su Jok doktor               Su Jok semenoterapija

        Su Đok terapija u hitnim situacijama               Su Đok terapija - Palac je glava                      Su Đok terapija na noktima

         Su Jok terapija u hitnim situacijama               Palac je glava               Su Jok terapija na noktima 

  Primena teorije 6Ki u dijagnostikovanju i terapiji            Onnuri Su Đok terapija                       Onnuri aurikularna terapija - Tom I

         Primena teorije 6Ki u terapiji i dijagnostikovanju               Onnuri Su Jok terapija               Embrionalni sistemi 

             Onnuri aurikularna terapija - Tom II             Onnuri aurikularna terapija - Tom III               Atlas energetskih sistema tela

         Aurikalna terapija II               Aurikalna terapija III               Atlas energetskih sistema tela

              Svet troizvornosti - Tom I                    Spiralni energetski sistemi čoveka                              Twist terapija

         Svet troizvornosti               Spiralni energetki sistem coveka               Twist terapija

                   Troizvornosna smile meditacija                                Osmeh Joga

         Smile Mediatation               Smile Yoga