Prof. Su Jok terapije - Vera Đorđević
Prof. Su Jok terapije - Vera Đorđević
Seminari
Seminari
Polaznici
Polaznici
Izdavačka delatnost
Izdavačka delatnost
Pribor za rad
Pribor za rad
Sajmovi
Sajmovi
Prof. Su Jok terapije - Vera Đorđević Prof. Su Jok terapije - Vera Đorđević
Seminari Seminari
Polaznici Polaznici
Izdavačka delatnost Izdavačka delatnost
Pribor za rad Pribor za rad
Sajmovi Sajmovi

 

Vesti

Osnovni seminar Su Jok-a u Beogradu 10.,11.,12 i 13 novembar

Terapija za svakoga

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

   Korespondentni sistemi,   meridijjani i 12 biol meridijana; Osnove zakona Pet Elementata;   Biol meridijan terapija;    Muskularna dijagnostika

Termin i mesto održavanja

Mesto: Beograd, Koste Racina 4

Predavač: Prof. Vera Djordjević

Opširnije...

ThetaHealing 28.,29.i 30 oktobar 2016

ThetaHealing® je suvremena, efikasna, moćna, meditavna i duhovna metoda, kojom potičemo emocionalno, duhovno, psihičko i  tjelesno iscjeljenje. Rezultat je pozitivna transformacija u svim područjima života. Razlog tome je taj što ovom metodom djelujemo na uzrok, a ne samo na posljedice i simptome problema.

Opširnije...

Seminar Dijamanki energetski sistem 23 - 27 novembar 2016

 Seminar  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  (ISA)

U Su Jok tearpiji već su poznati boil-meridijani i boil-čakre šaka i stopala koji predstavljaju projekcije energetskog sistema tela i uspešno se koriste u lečenju bolesti.

Pošto se fizičko telo i njegov energetski sistem nalaze pod uticajem Osam Izvornosti i ovoploćuju taj uticaj u svojoj gradji, svi zasebni  sistemi korespondencije takodje su organizovani u skladu sa principom Osam Izvornosti

Predstave o energestkom sistemu zasnovane na Osam Izvornosti razradjene su za telo, šake i stopala

Opširnije...

ThetaHeliang Napredni nivo 13.,14 i 15 januar 2017

Posle odslušanog osnovnog  nivoa ThetaHelaning organizujemo  i  drugi nivo tj. Napredni seminar ThetaHelanig

Opširnije...

Praktični seminar Su Jok terapije, februar 2017

   ( 4 nastavna dana x 6 časova) ukupno 24 šk.časa

Opširnije...